Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östersund kn, GRYTAN 8:1 GRYTANS TINGSHUS OCH GÄSTGIVERI

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Mellan åren 1829 och 1860 höll Brunflo tingslag sina förhandlingar i Grytans tingshus och gästgiveri i Brunflo. Tingshuset utgjorde ursprungligen manbyggnad på en bondgård känd från slutet av 1300-talet. Dess nuvarande utseende fick huset på 1810- och 1820-talen då bland annat en övervåning tillkom. Idag fungerar huset som hembygdsgård under namnet Lill-Grytan.

För ytterligare information om domsagans historik, se http://www.fmis.raa.se/fmis/download/Tingshus/Domsagohistorik_Ostersund_TR.pdf För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1996-10-09