Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hässleholm kn, RÖINGE 7:118 VÄSTRA GÖINGE HÄRADS FORNA TINGSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Västra Göinge härads forna tingshus är beläget vid genomfartsvägen i Röinge, strax utanför Hässleholm. 1772 fick tingshusbyggnadsskyldige i Västra Göinge härad underrättelse från kungen att de hade tillåtelse att uppföra ett tingshus av trä (Johansson, 1970). Det nya tingshuset synades 1774 och var då i behov av att rödfärgas och tjäras. I vinkel mot tingshusets västra gavel låg tidigare gästgiveriet. Gästgivaren hade till uppgift att hålla tingslokalerna rena och att göra reparationer på fönster, dörrlås och murningen inomhus. I gengäld fick han disponera vissa utrymmen i tingshuset.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-08-12, Johansson Ivar (1970) "Västra Göinge härad och domsaga II. Händelser och människor under 18:e seklet"