Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hässleholm kn, TINGSBACKEN 9 HÄSSLEHOLMS TINGSRÄTT

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset är högt beläget i centrala Hässleholm i närheten av järnvägsstationen. Det uppfördes som kombinerat tingshus och sparbankslokal för Västra Göinge härad och häradets sparbank. Banken hade till en början sina lokaler på första våningen medan häradsrätten hade sin verksamhet på andra våningen. Banken flyttade ut 1928 och istället inreddes lokalerna som kontor till landsfiskalen. 1942 lämnade landsfiskalen byggnaden och domstolskansliet flyttades ner på första våningen.

Den stora tingsrättsreformen trädde i kraft 1971. Häradsrätterna och rådhusrätterna slogs då samman till tingsrätter och Västra Göinge domsagas häradsrätt blev Hässleholms tingsrätt.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingsrättsbyggnaden, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-08-12, SFS 1973:740