Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LEOPOLDS LYRA 1 LYRAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Villa Lyrans ursprung är nära förknippat med Jakobsbergs gård, beläget några hundra meter mot söder. I början av 1800-talet omvandlade Jakobsbergs dåvarande ägare Carl Fredric Coyet skogspartiet norr om gården till en engelsk park. På en bergsknalle vid parkens högsta punkt ställdes en trälyra upp, sannolikt för att hugfästa minnet av skalden Carl Gustaf af Leopold. På 1860-talet hyrdes Jakobsberg ut som sommarnöje till byråchefen vid Järnvägsstyrelsen Carl Limnell och hans maka Frederika. Paret blev förtjust i trakten och beslöt att låta uppföra en sommarvilla i parklandskapet vid Mälaren, på det ställe där trälyran stått uppställd. Villa Lyran uppfördes 1867 efter mönsterritningar av arkitekt Georg Theodor von Chiewitz; en tvåvånig träbyggnad med slösande rik snickarglädje i tidens stil och med ett uppskjutande torn med balkong och höj- och sänkbart tak. Villan tillbyggdes 1873 med en stor altan mot norr. Intill byggnaden tillskapades en storslagen trädgårdsanläggning, och på gårdsplanen framför huset placerades en ny lyra i trä.

Paret Limnell var livligt kulturintresserade och på Lyran hölls musikfester och litterära salonger i stor stil. Bland gästerna märktes svenska och norska kulturpersonligheter som Fredrika Bremer, Carl Snoilsky, Carl David af Wirsén, Selma Lagerlöf, Henric Ibsen och Björnstjerne Björnson och många fler. Livet i villan blev välkänt i Stockholm, något som avspeglar sig i uttrycket "att vara på Lyran", vilket lär ha sitt ursprung i Carl Limnells fester på den stora punchverandan. Efter Frederikas bortgång 1892 upprätthöll sonen Wilhelm och hans maka pianisten Hilma Lindberg de litterära och musikaliska traditionerna från föräldrarnas tid.

Under 1900-talet gick Lyran skiftande möten tillmötes; här drevs pensionatsrörelse och på 1950-talet sändes en serie populära radioprogram från villan, under ledning av Bo Teddy Ladberg. År 1961, i samband med att den moderna stadsdelen Bredäng planerades, inköptes villan av Stockholms stad. Detta var en tid då byggnaden vandaliserades och tilläts förfalla. 1965-66 restaurerades dock byggnaden av Stockholms stad, och inreddes till konditori med en bostadslägenhet i övervåningen. Byggnaden uthyrdes till Levi Petrus stiftelse för filantropisk verksamhet som bedrev caféverksamhet i byggnaden fram till 1995. Från 1996 drivs konditori Lyran i privat regi, med eget bageri i källarvåningen. Lyran är idag ett välkänt och populärt utflyktsmål för Stockholmarna.

Källor: Selling, G: Välkommen till Jakobsbergs gård. Välkommen till konditori Lyran
Arkiv: Stockholms Stadsmuseums Arkiv / Torp och gårdar. Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv.