Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, BISKOPSGÅRDEN 108:1 TORPET KLARA 3

 Anlaggning - Historik

Historik
Torpet Klara 3 var vid stadens övertagande av marken 1938 ett av tre torp vid Klara mosse, vilka brukades av Grimbo Nordgård i Tuve socken men låg på Gropegårdens utmark i Lundby socken. Stugan lär ha flyttats till platsen på 1880-talet från trakten vid Kvillebäcken, där industrialiseringen av Göteborg då hade börjat påverka bygden. Jordkällaren tyder på hög ålder medan hönshuset är en ombyggd resta av ladugården, som 1959 revs av Göteborgs stad. Övriga byggnader, liksom boningshusets förstuga, har successivt tillkommit sedan 1930-talet. Arne Nicklasson, som bodde här från fyra års ålder 1917 till 2001, använde brunnen fram till 1997 då stugan utrustades med kallvattenledning. På begäran installerades el 1990.
Källa: Byggnadsminnesförklaring av f d torpet Klara 3. Del av fastigheten Biskopsgården 830:902, Göteborgs kommun. 2006-05-08