Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östersund kn, KÅLHAGEN 3 ÖSTERSUND

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Under åren 1937-1938 uppfördes ett nytt tingshus i centrala Östersund, inte långt från rådhuset. Tingshuset skulle användas gemensamt av fyra tingslag från Jämtlands östra och västra domsagor: Revsunds, Brunflo och Näs tingslag, Lits och Rödöns tingslag, Underåkers och Offerdals, samt Sunne, Ovikens och Hallens tingslag.

Tanken att uppföra ett nytt tingshus i Östersund hade uppkommit redan på 1910-talet, men av olika anledningar sköts byggnadsplanerna på framtiden. Redan 1915 hade Lits och Rödöns tingslag köpt en tomt, men den visade sig vara för liten och fick därför säljas. Fem år senare hade man planer på att köpa en fastighet vid Prästgatan, men en nybildad bank hann före och köpte huset. 1925 återupptogs byggplanerna men då ingrep justitiedepartementet som meddelade att något nytt tingshus inte fick uppföras innan den pågående utredningen om landets domsagoindelning var klar. 1936 hittade man dock en lämplig tomt i kvarteret Kålhagen, och året därpå kunde byggnadsarbetet påbörjas. I januari 1939 invigdes det nya huset. (se "Tingshuset i Östersund invigt", 1939 s. 252ff).

Tingshuset är uppfört i gatuhörnet Samuel Permansgatan och Rådhusgatan och har formen av ett L. Det var från början en solitär men är idag sammanbyggt med ett bostadshus. Innergården används som bilparkering.

För ytterligare information om domsagans historik, se http://www.fmis.raa.se/fmis/download/Tingshus/Domsagohistorik_Ostersund_TR.pdf För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1996-10-09, "Tingshuset i Östersund invigt", I: Jämten: Länsmuseets och Heimbygdas årsbok 1939.