Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västervik kn, BJÖRKHULT 5:1 M.FL. SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN PÅ STRÄCKAN VERKEBÄCK-TOTEBO MED TILLHÖRANDE BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR

 Anlaggning - Historik

Historik
Smalspårjärnvägen Växjö-Västervik påbörjades år 1877och blev en av många smalspårsjärnvägar som genomkorsade östra Götaland omkring 1900. Sträckan Hultsfred-Västervik är banans äldsta del. Den är 71 km lång och öppnades för trafik 1879.

Ca 20 % av det svenska järnvägsnätet med allmän trafik byggdes med annan, smalare spårvidd än normalspårets. Spårvidden 891 mm, som är detta smalspårs vidd, var den vanligaste. Järnvägen Västervik-Hultsfred-Växjö i sin helhet är unik på så sätt, att banan kom att överleva övriga smalspårsjärnvägar med nästan 15 år beträffande person- och godstrafik. Eftersom järnvägen togs över av staten som en helhet av det dåvarande Växjö-Hultsfreds-Västerviks Järnvägs AB har banan i huvudsak bevarats oförändrad sedan Statens Järnvägar upphörde med driften.

Banan byggdes med handkraft och hantverksmässiga metoder. Terrängen i regionen är starkt kuperad och går genom trånga bergsskärningar, på smala bankar över dalsänkor och vattendrag med många kurvor i sin linje. Därmed gav järnvägsbygget utrymme för teknisk och hantverksmässig skicklighet vid uppförandet av stödmurar, broar och andra stensättnings- och anläggningsarbeten. Banan går genom ett ovanligt vackert och ursprungligt småländskt kulturlandskap.

Beslut om byggnadsminne 1996-06-24