Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Varberg kn, LANSEN 3 BRUNNSBERGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Brunnsbergs kyrka i Varberg uppfördes 1974, efter ritningar av Pelle Nilsson. Byggnadskomplexet omfattar förutom kyrkorum, även andra lokaler för skilda församlingsfunktioner. Kyrkan som utgör den ena flygeln, har rektangulär planform. Ingång via förhall. Kyrkans exteriör har glasad souterrängvåning, medan de övre partierna är klädda med fasadtegel. Det branta, enkelsidiga takfallet är skiffertäckt. Kyrkorummet har likaså blottade tegelväggar; innertakets panel bärs av limträbalkar. Ljusinsläpp genom den helt uppbrutna, norra långsidan.
Byggnadsregistret 1997