Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Boden kn, BODEN 1:129 M.FL. BODENS FÄSTNING

 Anlaggning - Historik

Historik
Bodens fästning anlades som spärr mot fientliga angrepp och stöd för arméstyrkorna i norr. Den fortifikatoriska delen av fästningen, i dess äldsta del, anlades 1900-1910, bestående av fem fort med kompletterande flankeringsbatterier. Forten, avsedda att samverka, är grupperade som en gördelfästning runt staden, landets enda byggda gördelfästning. Varje forts kärnanläggning är omgiven av en bred och djup, sprängd grav med flankeringskaponjärer i kontrescarpen. I kärnanläggningen finns alla för besättningen nödvändiga utrymmen. Från kärnans centralrunnel, via trappor, nås de skilda kanontornen. I anslutning till varje fort finns också en särskild infanteridel. Fortens yttre försvar består bl. a. flankeringsbatterier, positioner för rörligt artilleri, infanterivärn, gevärsgallerier, kulsprutenästen, stridsvagnshinder och vägspärrar. Fästningen, inklusive de enskilda forten, har i vissa stycken med tiden förstärkts och moderniserats. I byggnadsminnet ingående anläggningar:
Rödberget
Södra Slumpberget
Södra Åberget
Batteri Norra Åberget
Gammelängsberget
Mjösjöberget
Degerberget
Batteri Leåkersberget

KÄLLA: Regeringsbeslut nr 9, 1998-06-25