Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ekerö kn, SVARTSJÖ 1:3 TORPET FISKARUDDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Fiskarudden är ett torp under Svartsjö, förmodligen byggt under 1700-talet. Sista torparens hustru bodde kvar ännu på 1950-talet.
Torpet, som ligger vid Svartsjöviken ca en kilometer norr om Svartsjö slott, omfattar en manbyggnad med vidbyggd bod samt en ekonomibyggnad med ladugård och loge, sammanbyggt i vinkel.
Manbyggnaden är en timrad, rödfärgad enkelstuga på gårstensgrund, interiört och exteriört mycket välbevarad. Taket är tillfälligt täckt med korrugerad plåt, efter att vasstaket tjänat ut. Den vidbyggda boden är också knuttimrad och har vasstak. Ladugården och logen är knuttimrade byggnader under vasstak.

KÄLLA: Angående förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1991.