Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlsborg kn, FORSVIK 5:25 M.FL. FORSVIKS BRUK

 Anlaggning - Historik

Historik
Forsvik uppträder i de historiska källorna redan på 1300-talet och är därmed en av Sveriges äldsta kända industriplatser. 1410 skänktes Forsviks kvarn till Vadstena kloster, 1447 fanns den första i drift belagda vattensågen i landet här och 1457 den tidigast skriftligt omnämnda vattendrivna hammaren. Den industriella verksamhetens omfattning har varierat genom århundradena, men en uppgång under 1600-talet då Forsvik ingick i Anton von Boijs bruksföretag i Tiveden, och under 1800-talets senare hälft, då verksamheten i Forsvik förändrades från stångjärnstillverkning till gjuteri, mekanisk verkstad, träsliperi och sågverk. Byggandet för verksamheter och boende var omfattande och vid 1900-talets början hade brukets bebyggelse ungefär den utsträckning och karaktär som den har idag. Efter första världskriget inleddes en nedläggning av olika verksamheter som avslutades med att gjuteriet stängde 1977. Sågverket som redan 1880 flyttats till ett läge väster om bruket och som avskilts från bruket 1932 drevs dock ända fram till 1999. Det centrala bruksområdet med industribebyggelsen runt Forsviks ström förföll allteftersom byggnaderna togs ur bruk. På 1980-talet påbörjades en upprustning av området och Stiftelsen Forsviks Industriminnen bildades för att ta hand om den historiska industrimiljön. Idag beskrivs verksamheten vid Forsviks industriminnen inom Västra Götalandsregionens organisation.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2005-06-22, Dnr 432-10652-1998