Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:1 SOMMARSALONGEN VID JOHANNISBERG

 Anlaggning - Historik

Historik
Johannisberg är ett exempel på de sommarnöjen som byggdes upp på Blockhusudden i början av 1800-talet. Den ursprungliga delen av byggnaden har stora arkitektoniska och konstnärliga värden. I sommarsalongen och den innanförliggande kammaren är den ursprungliga påkostade 1830-talsinredningen till stor del bevarad. I kammaren finns originaltapet bevarad under nyare vävspänning.
KULTURHISTORISK BESKRIVNING - Sommarsalongen sträcker sig i öst-västlig riktning längs med höjdens sydsluttning. I väster finns en veranda med plåtklätt tältformat tak. I norr finns en tillbyggd bostadsdel från 1970-talet.
Invändigt finns i den ursprungliga öst-västliga byggnadskroppen en salong med tre stora fönster mot söder. Salongen har till stor del kvar sitt utseende från byggnadstiden på 1830-talet med bland annat franska originaltapeter. Öster om salongen finns en mindre kammare som också till stor del är i ursprungligt skick. Originaltapeterna i detta rum är dock skyddade bakom en nyare täckning.
HISTORIK - 1806 fick tullinspektörerna på Stora sjötullen rätt att bygga sommarnöjen för uthyrning på Blockhusudden. Ett av dessa är Johannisberg som ligger på höjden ovanför tullhuset.
Överinspektor Johan Trotzig fick 1808 besittningsrätt på tomten och uppförde där ett bostadshus. Johannisberg såldes 1834 till krigsrådet Carl Jacob Salomon som uppförde Sommarsalongen, ett lusthus och en köksflygel samt utförde en del upprustningsarbeten på huvudbyggnaden. Sommarsalongen uppges ha utnyttjats som gudstjänstlokal under denna tid. Huvudbyggnaden utökades ytterligare vid slutet av 1800-talet och försågs bland annat med rikt dekorerade glasverandor.
År 1935 förklarades Sommarsalongen som byggnadsminnesmärke.
Sommarsalongen hade ursprungligen i vinkel norrut en utbyggnad i en våning. Den revs 1976 och ersattes av en bostadsdel i en våning med inredd vind efter ritningar av slottsarkitekten Ragnar Jonsson. År 1998 genomgick byggnaden en omfattande ut- och invändig restaurering med bland annat konservering av 1830-talets tapeter.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet. 2005