Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vara kn, VEDUM 3:186 VEDUMS STATIONSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Vedums stationshus uppfördes efter ritningar av Claes Adelskiöld, för den smalspåriga järnvägen Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga. Bandelen Herrljunga -Vara började trafikeras 1866 och linjen i sin helhet ett år senare. Banan ombyggdes till normalspår år 1900 och övertogs av SJ 1940.
Stationshuset i Vedum är byggt i trä i 1½ våning. Ytterligare tre stationer efter banan utfördes efter samma eller liknande ritningar. Fasaderna är fordrade med liggande och stående panel och däremellan ett brett våningsband. Taket är ett sadeltak, täckt med tegel, och med en utskjutande takfot med dekorativa taktassar. Även fönster- och dörromfattningar har getts en enkel dekorativ utformning. På båda långsidorna skjuter en mittfronton ut från fasadlivet. Fönstren i bottenvåningen har en äldre utformning med små rutor, medan fönstren i övervåningen på gavlarna och i frontonerna är utbytta någon gång vid mitten av 1900-talet. Äldre foton visar att dessa fönster tidigare var glasade med små rutor. Omfattningarna på dessa fönster har också förenklats. På fasaderna mot banan har en av dörrarna tagits bort och ersatts av ett fönster.
Interiören ibland annat väntsalen, präglas av en modernisering som gjordes under 1940-talet. Dörrar, golv, väggpaneler och biljettlucka är exempelvis bevarade från denna tid.
Till stationsmiljön hör även det välbevarade avträdet som har ett likartat utseende och troligen är samtida med stationshuset.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring av Vedums stationshus, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2005-03-10