Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hultsfred kn, BOTESGÅRD 1:4 M.FL. SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN HULTSFRED - VIRSERUM

 Anlaggning - Historik

Historik
Smalspårsjärnvägen Växjö-Västervik påbörjades år 1877 och blev en av många smalspårsjärnvägar som genomkorsade östra Götaland omkring 1900. Sträckan Hultsfred-Västervik är banans äldsta del. Den är 71 km lång och öppnades för trafik 1879.

Ca 20% av det svenska järnvägsnätet med allmän trafik byggdes med annan, samlare spårvidd än normalspårets. Spårvidden 891 mm, som är detta smalspårs vidd, var den vanligaste. Järnvägen Västervik-Hultsfred-Växjö i sin helhet är unik, på då sätt att banan kom att överleva övriga smalspårsbanor med nästan 15 år betr. person- och godstrafik. Eftersom järnvägen togs över av staten som en helhet av den dåvarande Växjö-Hultsfred-Västervik Järnvägsaktiebolag (VHVJ9 har banan i huvudsak bevarats oförändrad sedan Statens Järnvägar (SJ)upphörde med driften.