Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, OTHEM ENHOLMEN 1:1 ENHOLMEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Batterierna på Enholmen uppfördes 1854-1858 i bågform av finhuggen kalksten. Batterierna var i första hand tänkta att fungera som en någorlunda tryggad tillflyktsort för svenska fartyg. På Enholmen finns även lämningar av Karlssvärds skans som började uppföras 1657 och 1712 hade två bastioner uppförts.
1876 drogs den militära bevakningen in och 1905 nedlades fästningen, sedan batteriet Mojner året innan uppförts i Boge.
Batteri Mojner är uppfört i huggen sten. Byggnaden övergavs före andra världskriget.
Vidare finns en kalkugn samt en smedja av sten från 1700-talets mitt.
Batterierna på Enholmen och Batteri Mojner blev statliga byggnadsminnen 1935.
Marken vid Boge Mojner 1:8 är sedan 1969 i kommunal ägo och ingår således ej i det staliga byggnadsminnet.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
Länsstyrelsen på Gotlands hemsida 2004, www.i.lst.se