Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, EKEN 9 RETTIGSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Norr om Humlegården med centrum kring Villagatan och Floragatan uppstod under 1870- och 80-talen Sveriges första villastad. Här ingick även villaliknande hyreshus. Rettigska huset byggdes i slutet av 1870-talet som hyresvilla efter ritningar av de första ägarna, Axel och Hjalmar Kumlien. Liksom i flera andra byggnader i villastaden är bostadsvåningarna grupperade kring ett lanterninbelyst trapphus. Den ursprungliga, påkostade fasta inredningen är i stor utsträckning bevarad. 1962 donerades huset av doktor Herbert Rettig och hans maka till Vitterhetsakademien. Våningarna 1 och 2 trappor ombyggdes delvis 1973 till sessionssal och sällskapslokaler för akademien.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3