Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:1 NEDRE MANILLA

 Anlaggning - Historik

Historik
Lusthuset har ett arkitekturhistoriskt värde, då det ingick i en större gårdsanläggning uppförd på 1790-talet efter planer av en av tidens tongivande arkitekter Louis Jean Desprez.
Lusthusets nyklassicistiska formspråk med den släta panelen och takets toppiga form ger byggnaden ett arkitekturhistoriskt värde. Dess placering som utsiktspunkt på en kulle vid vattnet bidrar också till kulturhistoriska värdet.

KULTURHISTORISK BESKRIVNING - På en kulle omgiven av ängsmark och stora lövträd ligger lusthuset på en kallmurad grund. Utsikten mot vattnet är delvis igenväxt. Lusthusets yttre form karaktäriseras av dess åttakantiga plan och det toppiga taket med den höga vindflöjeln. Typiskt för det sena 1700-talet är ytterväggarnas släta stående panel. Yttertaket är täckt med släta liggande tjärade bräder med kopparplåttäckta skarvar. Fönstren är utbytta under 1900-talet och fasaderna är ommålade. Interiören med pärlspontklädda väggar och tak representerar förändringar utförda under tidigt 1900-tal.
HISTORIK - Byggnaden ligger på södra Djurgården i ett kuperat landskap med blandskog och bebyggelse i form av stora villor med tillhörande gårdar och parker. I slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet byggdes här ett av de kruthus som uppfördes utmed Djurgårdens stränder.
Området var glest bebyggt fram till slutet av 1700-talet, då en rad sommarhus uppfördes. En del av området, Tolvöresholmen, köptes av den spanske diplomaten Corall 1790 och han lät döpa området till Manilla. Fastigheten bebyggdes och en engelsk park anlades. Till sin hjälp tog Corall arkitekten Louis Jean Desprez. Av anläggningen finns, förutom bostadshuset där det äldre kruthuset införlivats, endast lusthuset bevarat. År 1909 byggdes bostaden till efter ritningar av arkitekt Ragnar Östberg på uppdrag av bokförläggare Karl Otto Bonnier.
Sedan tidigare hade Corrals anläggning delats i tre delar Övre Manilla, Nedre Manilla och Manillaholmen. Manillaskolan uppfördes 1864 och ligger på Övre Manilla.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter 2005