Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, CEPHEUS 25 KV CEPHEUS 25

 Anlaggning - Historik

Historik
Cepheus 25 utgörs av fem hus, alla i fyra våningar med inredd vind.
I fastigheten Cepheus 25 ingår tre fastigheter enligt 1810 års nummerordning, nr 13 hörntomten vid Själagårdsgatan, nr 12 och 14 väster därom. Båda är genomgående mellan Köpmangatan och Kindstugatan. Nr 14 var tidigare två fastigheter en mot vardera gatan. Liksom kvarteret Cepheus i övrigt och centrala delen av Gamla stan har fastigheterna f d 12, 13 och 14 bevarade medeltida byggnadsdelar. Utmed Köpmangatan och Själagårdsgatan uppfördes stenhus på 1400-talet, på tomten f d 14 mot Kindstugatan vid slutet av 1500-talet. Grannhuset på f d nr 12 uppfördes 1646.
Huset på nr 13 på- och ombyggdes genomgripande 1658 av köpmannen Lydert Bartels. Det stod därefter med fyra våningar och praktgavlar mot de tre gatorna, rödfärgade tegelfasader med ankarslutar och gråmålade hörnkedjor, pålagda band och krönade ornament av sandsten (?) och stenimiterande puts. Stenportalen av Johan Wendelstam är bevarad. Fasadmönstret har rekonstruerats på puts 1970. Till tidens inredning hörde dekorationsmålade bjälktak, flera nu dolda. Bjälktak i våning 1 tr har rik ovanlig profilering och är möjligen äldre. Vid inre ombyggnad omkring år 1700 tillkom dekorationsmålad snickeriinredning, dekorationsmålade plafonder och stucktak av högsta kvalitet. Dessa inredningar utfördes av yrkesmän tillkallade av Nicodemus Tessin d y för inredning av hans hus vid Slottsbacken och för Stockholms slott.
1760 revs de höga praktgavlarna då huset nr 13 sammanbyggdes med nr 12 med gemensamt brutet tak, ett lusthus på taket och slätputsade fasader.
Husen mot Köpmangatan på tomterna 12 och 14 påbyggdes under 1600-talet. Inredningen moderniserades under 1700-talets första decennier med nya stucktak och dörrar. Husen på nr 14 fick ny snickeriinredning vid 1700-talets mitt av ägaren snickaråldermannen Christian Linning.
1967 köpte Samfundet S:t Erik de tre fastigheterna som 1969 sammanlades till Cepheus 25. 1969-72 genomfördes ombyggnad. Den lilla gården i f d nr 13 byggdes igen till badrum varför trapphusfönstret sattes igen. Planlösning återfördes delvis till äldre förhållande. Betydande rester av äldre inredning av hög kvalitet konserverades. Inredningen kompletterades med nytillverkade kopior.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1990-05-29, Dnr 11.392-44-84