Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BJÖRKEN 18 KV BJÖRKEN 18

 Anlaggning - Historik

Historik
Samtidigt med Valhallavägens tillkomst på 1880-talet uppfördes på gatans södra sida mellan Floragatan och Sibyllegatan ett antal hyreshus, flera med magnifika nyrenässansfasader. Miljöns storhet är alltjämt iögonenfallande trots att vissa fasader med tiden förvanskats. Tre fastigheter, Granen 14 (byggnadsminne), Björken 18 och Älgen 13 är särskilt väl bevarade.
Björken 18 uppfördes 1885-86 av byggmästare L Östlihn & R Alderin. Arkitekt var Fredrik Dahlberg (1857-1932). Fasadutformningen i Björken 18 är inspirerad av nordeuropeisk renässans. Kännetecknande är tornspirornas form, de mångkantiga burspråken, rusticeringen, rött tegel med omfattningar och andra detaljer av grå slätputs. Även dekoren är tidstypisk.
Byggnaden inrymmer lägenhetsstorlekar om 3, 4, 5, 6 och 7 rum och kök samt två butiker i bottenvåningen. Gården är delvis underbyggd. Torrdasslängan på gården är idag förråds- och soprumsbyggnad. Fastigheten har en planterad förgård mot Floragatan bekom ett ursprungligt järnstaket.
Invändigt finns välbevarade ursprungliga inredningar i vissa lägenheter, t.ex. stjärnparketter, sockelpaneler och höga paneler och rikt ornerade taklister. Helfranska pardörrar med paneler i dörrsmygarna m fl tidstypiska snickerier är bevarade.
Entréerna är ursprungliga med glasade portar med överfönster, golv av mönsterlagda polykroma keramiska plattor och brunådrad sockelpanel. Ovanför denna är väggen gulmålad, fältindelad av pilastrar. Närmast under taket finns en fris med kartuscher. Taket är vitt med stuckdekorationer. Lägenhetsdörrarna är brunmålade helfranska pardörrar med rikt ornerade överstycken.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1994-08-25, Dnr 221-1993-21521