Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DROTTNINGHUSET 6 DROTTNINGHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Drottninghuset uppfördes 1687-1689 efter ritning av Mathias Spihler. Byggnaden, liksom stiftelsen, tillkom på initiativ av drottning Ulrika Eleonora d ä för att ge hem åt fattiga ålderstigna, men kom så småningom att reserveras för kvinnor av kategorin "Pauvres honteux". Den till huset hörande flygelbyggnaden härrör från 1735. Huvudbygganden, som utvändigt i huvudsak har kvar sin 1600-talskaraktär, har två våningar med slätputsade fasader indelade med lisener och ett högt sadeltak. Huset ombyggdes 1775 efter förslag av C F Adelcrantz, varvid bl a frontonerna och det nuvarande trapphuset tillkom. De gamla bodde i fyra öppna salar, två i var våning, fram till 1925, då en genomgripande ombyggnad och restaurering genomfördes. Härvid uppdelades de stora salarna i smårum och samlingssal inreddes på vinden. Arkitekt var Ärland Noreen. Vid en ombyggnad 1979 lades smårummen ihop till pensionärsbostäder.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3