Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:22 M.FL. BECKHOLMEN

 Anlaggning - Historik

Historik
År 1633 inrättades ett privat becksjuderi på ön, där man kokade tjära till beck, ett material som användes inom skeppsbyggeri och varvsverksamhet. Beckholmen kom, genom en kunglig donation, i stadens ägo i mitten av 1600-talet, ungefär samtidigt med att tillverkningen upphörde och verksamheten övergick till lagring och sortering av tjärprodukterna.
Verksamheten på Beckholmen togs över av ett handelskompani i början av 1700-talet. Verksamheten drevs sedan vidare under olika ägare under tiden fram till mitten av 1800-talet, då Stockholms Grosshandlarsocietet och Skeppsrederier köpte Beckholmen för att anlägga ett reparationsvarv för den växande ångbåtsflottan. Året innan gav Kungl.Maj:t tillstånd till att anlägga två skeppsdockor på Beckholmen.
Varvsverksamheten under 1900-talet drevs först av Motala Verkstad och senare av Bergsunds och Finnboda varv. År 1918 övertog marinen verksamheten på ön. Marinen lämnade Beckholmen 1969 och Finnboda Varv AB drev verksamheten fram till konkursen 1991. Idag driver GV Varv AB reparationsvarvet.

KÄLLA: Förslag till utökning av och skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Beckholmen, Södra Djurgården, Stockholms stad och län, Riksantikvarieämbetet, 2006-12-08. Beteckning 311-3207-2005