Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, URVÄDERSKLIPPAN MINDRE 8 BELLMANSHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes ursprungligen efter Katarinabranden 1723, men fick sitt nuvarande utseende vid en genomgripande ombyggnad 1764. Det är ett stenhus i två våningar med putsad fasad under brutet tegeltäckt tak. Under åren 1770-74 var Carl Michael Bellman hyresgäst i huset. Detta var en av skaldens mest produktiva perioder, då bl a en stor del av epistlarna tillkom. Byggnaden restaurerades 1938-41 efter förslag av E Lundberg för den nuvarande ägaren, som har sina lokaler där. Den del av huset där Bellman bodde har man försökt återställa i ursprungligt skick. I samband med restaureringen försågs huset också med en låg tillbyggnad mot gården.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3