Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, REPSLAGAREN 13 TREFALDIGHETSKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Den nygotiska metodistkyrkan med fasad i rött tegel uppfördes 1893-94 efter ritningar av arkitekterna Johan Nordqvist (kyrkobyggnaden utom fasaden) och Johan Laurentz (fasad och inredning). Till sin form kan den närmast karaktäriseras som en centralkyrka, uppbyggd kring en stor mittkvadrat med två korsarmar, femsidigt kor och ett starkt förkrympt långhus. Kyrkorummet, beläget i övre planet, domineras av korpartiet med ett rikt utformat korskrank, altarpredikstol och orgel. Ovanför altaret finns en korsfästelsebild i gips, utförd av bildhuggaren Carl Johan Dyfverman.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3