Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:1 SIRISHOF

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden är i sin äldsta del från 1760-talet. Grosshandlare von Yhlen byggde då ett tvåvånings timmerhus med förstuga, stor sal rakt fram och två rum på varje sida. På 1850-talet (troligen) tillbyggdes en veranda i två våningar åt öster. 1876 stod en tillbyggnad åt väster färdig. Arkitekt var Ernst Abraham Jakobson. Denna tillbyggnad är gjord i tegel med högt skiffertak. Ett burspråk med hög plåtklädd tornspira gjordes i övervåningen åt väster. Takåsen fick ett prydnadsräcke i gjutjärn. Hela huset rappades och målades pompejanskt rött med trävirket i brunt. 1966 genomgick byggnaden en omfattande men varsam upprustning.
Sirishof är mycket väl bevarad både vad beträffar äldre planlösning och fast inredning från byggnadstiden och 1800-talets tillbyggnader.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1989-10-231, Dnr 11.392-11-85