Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:1 STORA SJÖTULLEN

 Anlaggning - Historik

Historik
TULLHUSET - Tullhuset Stora sjötullen uppfördes 1727-29 efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten Johan Eberhard Carlberg och ersatte ett tidigare tullhus av trä, som brunnit ner. Tullhuset fick ett karaktäristiskt utseende med sina stora senbarockgavlar.
Runt byggnaden finns staketstolpar i gjutjärn av okänd ålder. Dessa är idag till stor del dolda av den häck som omgärdar byggnaden. På gårdsplanen finns ett garage från 1900-talet. Invändigt finns i Tullhuset ursprunglig planlösning och ursprungliga snickerier till stor del bevarade i bottenvåningen och våningen en trappa. Byggnaden används idag som en bostad.

HAMNINSPEKTORSBOSTADEN - 1761 ritade Johan Eberhard Carlberg också hamninspektorsbostad som ligger något längre upp på höjden. På södra sidan finns en hög terrassmur i granit. Bostadshuset var ursprungligen hållet i en rokokomässig arkitektur, men försågs med höga barockgavlar vid en ombyggnad 1904 signerad Isak Gustaf Clason. Invändigt präglas byggnaden till stor del av ombyggnader under 1900-talet. Hamninspektorsbostaden har i dag tre lägenheter, en per våningsplan.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 2004