Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ACHILLES 1 RÄNTMÄSTARHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes av räntmästare Börje Cronberg på 1660-talet, möjligen efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä. Anläggningen bestod då av huvudbyggnaden vid Skeppsbron samt två smala flyglar väster därom. Senare under 1600-talet byggdes det s k Oranienbad utmed Järntorgsgatan och på 1750-talet uppfördes en byggnad mellan detta och Räntmästarhuset. Därigenom bildades en sammanhängande länga mot Räntmästargränd i söder och komplexet kom att omfatta hela kvarteret Achilles. Efter en del ombyggnader under 1800-talet erhöll byggnaden omkring sekelskiftet en renässansprägel med bl a praktgavlar och en hög takryttare. Ombyggnaden utfördes efter ritningar av Fredrik Lilljekvist, signerade 1898.
1971 påbörjades, efter en konfliktfylld debatt, en omfattande om- och nybyggnad av anläggningen, varvid västra delen revs och en nybyggnad uppfördes på dess plats. Själva Räntmästarhuset ombyggdes genomgripande och har i sitt yttre rekonstruerats med drag från olika tidsepoker: fasadens lisenindelning har 1600-talskaraktär, medan det brutna taket återgår på 1700-talets utformning. Arkitekt för ombyggnaden var Anders Tengbom. Byggnaden inrymmer kontorslokaler.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3