Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, MARSTRAND 5:6 CARLSTENS FYR

 Anlaggning - Historik

Historik
Marstrand var under medeltiden en betydande sillfiskestad och de första försvarsanordningarna i form av jordvallar uppfördes under 1100- och 1200-talen. Under 1600-talet byggde norrmän skansar av trä för att skydda hamnen och när Bohuslän blev svenskt 1658 ersattes de tidigare försvarsverken av en tornförsedd stenfästning efter planer av J. Wärnschiöld. Denna fästning fick namnet Karlsten.
De arbeten som i huvudsak präglat fästningens utseende skedde i slutet av 1600-talet under ledning av Erik Dahlbergh. Det gamla tornet byggdes in och höjdes. "Lilla Borgtornet" uppfördes och Redutten eller "Fyrkanten" utbyggdes och fick en höjd av tre våningar. Fästningen förstärktes och moderniserades 1833-57 varvid bl.a. Södra Donjonen byggdes. Strandverken Fredriksborg och Gustafsborg uppfördes skilda från huvudfästningen nere vid vattnet för beskjutning av norra respektive södra hamninloppen. Gustafsborg ersattes 1853-57 av Södra strandverket.
Fästningen drogs in 1882 och kanonerna togs bort några år senare.
Kommendanthuset från 1700-talet och södra donjonen renoverades 1972-75 efter ritningar av R. Cronstedt och P. Persson.
Karlsten har också varit omtalat som fängelse, vilket fästningen användes som fram till 1854, och som fyr. I Karlstens fästningstorn installerades nämligen 1781 världens första fyr med rundgående spegelapparat. Det vill säga att Karlsten var den första fyr, som gav ett jämnt bländande sken. Apparaten hade uppfunnits av Jonas Norberg.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Fästningen ligger 132 m ö h och består av ett runt, sju våningar högt torn som är omgiven av nedsprängda vattengravar och höga murar med fyra bastioner. Allt uppfört av granit. År 1882 avfördes fästningen från rikets fasta försvar. Inom murarna finns två fristående byggnader från 1700-talet. Som många andra fästningar användes Carlsten som fängelse fram till 1854. År 1781 uppfördes här världens första fyr med blinkande sken.

KÄLLA: Berg Einar. Vyer från kastaler, kastell och kaserner - guide över Sveriges militära byggnader Probus förlag Stockholm 2004. ISBN: 91-87184-75-3