Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LADUGÅRDSBRON 14 UTRIKESMINISTERHOTELLET, STALLET OCH MUSIKALISKA AKADEMIEN

 Anlaggning - Historik

Historik
UTRIKESMINISTERHOTELLET - Byggnadens södra del uppfördes förmodligen på 1650-talet. På 1740-talet sammanbyggdes denna del med den då nyuppförda norra delen av byggnaden. Byggnaden hyrdes sedan ut till utländska sändebud. Den förvärvades av kronan 1786 som bostad för kanslipresidenten. 1788 flyttade också utrikesexpeditionen in. Fasaderna ändrades i början av 1900-talet. Efter att några årst annan användning blev byggnaden 1922 åter bostad för utrikesministern. Sedan 1964 har den använts av Musikaliska Akademien. 1987 återfick den enkla volymen en verkan av franskt 1700-talspalats genom restaurering av fasaden. Det inre bevarar rumssviter från funktionen som utrikesministerhotell under 1800-talet.

MUSIKALISKA AKADEMIEN - Musikaliska akademien uppfördes efter ritningar av Fredrik Åbom på en del av en tomt tillhörande det intilliggande Utrikesministerhotellet. Den togs i bruk 1877 och 1879 ställdes huset under överintendentsämbetets förvaltning. Musikaliska Akademien som sedan grundandet 1771 hade saknat egna lokaler fick här sina första permanenta. Här firades de första Nobelprisfesterna. Fasaderna hyvlades på 1960-talet men har under 1980-talet återgivits sin ursprungliga putsdekor, rusticerad bottenvåning med mezzanin samt huvudingång med pilastrar mellan stora, rundbågiga fönster.
I interiören är trapphuset med - ursprungligen mahognyfärgade - balusterdockor i trappräckena pampigt. Den påkostade konsertsalen är något förändrad men har kvar inredning i nyrenässans med läktarvåning och kolonner i gjutjärn. I bottenvåningen finns ett speciellt orgelrum som är förändrat, men orgeln finns kvar.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1995-05-08, Dnr 221-95-8274