Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, UPPFINNAREN 1 PATENTVERKET

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes 1912-21 efter ritningar av arkitekten Ragnar Östberg och gavs en konstruktion som möjliggjorde en framtida utbyggnad. Utbyggnaden genomfördes 1946-47 efter ritningar av arkitekterna E Hawerman och N Friberg. Den tidigare kvadratiska anläggningen tillbyggdes med en länga i var ände efter Valhallavägen, exteriört helt enpassade till den ursprungliga byggnaden.
Två friliggande flyglar med förbindelsegångar till huvudbyggnaden tillkom 1960-61 ritade av arkitekterna B Romare och G Scherman i för 1960-talet typiska former och material.
Byggnaden är uppförd av tegel i tre huvudvåningar med valmat sadeltak täckt med skiffer. Den långa klassicerande fasaden har en påfallande materialverkan genom rött stortegel murat med öppna fogar. Huvudentréns dubbeltrappa av marmor vid Valhallavägen är en viktig del av fasadens arktektoniska utformning.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1995-04-21, Dnr 221-95-6920