Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Luleå kn, RÖDKALLEN 2:1 RÖDKALLENS FYR OCH FYRVAKTARBOSTAD

 Anlaggning - Historik

Historik
Ön Rödkallen är belägen i det yttersta havsbandet i mellersta delen av Norrbottens skärgård. Ön var först fyrstation men blev lotsstation i början av 1800-talet. Ett kapell byggdes år 1760, som även fungerade som sjömärke.
Fyren och bostadshuset byggdes 1872. Bostadshuset är uppfört av plank i en våning med inredd vindsvåning. Utvändigt är det klätt med stående locklistpanel. Takmaterialet var tidigare skiffer, nu ersatt med shingel. Huset är indelat i två lägenheter.
På gården finns en boda av skiffersten, i utformning och materialval likt bostadshuset.
Fyren är uppförd i en järnkonstruktion av s k Heidenstamtyp, stagade järnrör med fyren längst upp.
Förutom fyren och bostaden finns ytterligare tre välbevarade hus i närmiljön.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, 1992-10-15. Beteckning 7224/92