Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Luleå kn, KARLSVIK 1:1 KARLSHÄLLS MASSAMAGASIN

 Anlaggning - Historik

Historik
De två Massamagasinen i Karlshäll.
I Karlsvik och näraliggande Karlshäll fanns sågverk (1874 till ca 1900), järnverk (1906-1925), länets första fabrik för framställning av pappersmassa (1912-1962) samt ett litet samhälle med bl a arbetarbostäder. Flertalet lämningar - bebyggelse, grunder och fundament - vittnar om denna betydelsefulla del av Norrbottens tidiga industrihistoria. Massamagasinen, de enda byggnader som återstår av massafabriken, har ett stort samhälls- och industrihistoriskt värde som delar av den riksintressanta miljön.

Under andra världskriget låg verksamheten vid massafabriken nere och magasinen uppläts som förråd till den tyska krigsmakten. Hit kom tyska fartyg för att lasta och lossa materiel som skulle användas i striderna mot Sovjetunionen samt för trupperna i Norge. Magasinen, som sedan dess även kallas för "tyskmagasinen", har därmed ett stort historiskt värde. Massamagasinen är dessutom några av Sveriges största träbyggnader och är mycket välbevarade.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2001-11-30, Dnr 221-17821-92