Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Klippan kn, SJÖLEDEN 1:5 LJUNGBYHED, F5

 Anlaggning - Historik

Historik
Ljungbyhed användes som övningsfält av Norra Skånska kavalleriregementet (senare Skånska husarerna) redan i slutet av 1600-talet. Från 1793 förlade även Södra Skånska kavalleriregementet (senare Skånska Dragonerna) och från 1825 Norra Skånska Infanteriregementet sina möten hit. Fram till 1870-talet inkvarterades manskapet huvudsakligen i tält. År 1872 uppfördes tio halmtäckta hyddor, två år senare den första förläggningsbaracken och 1884 kunde allt manskap förläggas i baracker, allt anlagt enligt en regelbunden stadsplan. År 1927 stationerades en flygskola på Ljungbyhed, vilket föll sig naturligt, då flygpionjären Enoch Thulin tidigare haft sin flygskola här. Då hade såväl infanteri som dragoner flyttat och 1927 flyttade även husarerna. Under 1930-talet tillkom delvis funktionell nybebyggelse av tegel inom dragonlägret, vilket nu uppfattas som Ljungbyheds centrum. Omfattande ny- och ombyggnader har också gjorts 1978-1983.

Ur förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1994-05-31