Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hässleholm kn, HOVDALA 1:3 HOVDALA SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
De äldsta byggnaderna på Hovdala härstammar från början av 1500-talet. Mangården anlades då på en holme i ån och den med stadigas stenladugårdar, murar och ett starkt försvarstorn skyddade ekonomigården anlades på fastlandet med broförbindelse till mangården. Hovdala brändes 1678 av snapphanar men återuppbyggdes snart. Av byggnader som någorlunda klarade branden märks mangårdens norra länga, vars ankarjärn bär årtalet 1511 och ekonomigårdens port- och försvarstorn, som torde ha uppförts av Sigvard Grubbe omkring 1600. Mangårdens östra länga bär årtalet 1681. En enklare länga i väster revs 1805, då en ny bostadslänga med genomfartsport uppfördes på den gamla borgportens plats i söder. Den västra logen vid ekonomigården bär årtalet 1680. Den tillbyggdes med en vattenkvarn under 1700-talet, då också den östra ladugårdslängan byggdes. Borggraven kring mangården torrlades vid en sänkning av Finjasjön på 1890-talet. Hovdala exproprierades av staten 1919.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X