Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, ORETORP 6:1 JAKTVILLAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Italienskinspirerad villa, uppförd 1871 för medlemmar av ägarfamiljen till det närbelägna Maltesholm. Ritningarna uppfördes av arkitekten Helgo Zettervall. Byggnaden, som ibland kallas Jaktvillan, har oregelbunden planform och är uppförd i putsat och ljusfärgat tegel under grönmålat plåttak. Tornet med balkong, frontespis, veranda och balustrader är utsirat med listverk av snickerier. Murytorna var ursprungligen indelade i täta horisontella band, skiftande i gult och brunt. Villan har restaurerats.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2