Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kiruna kn, ÖN 1:1 HJALMAR LUNDBOHMSGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Hjalmar Lundbohmsgården har ett högt byggnadshistoriskt värde som en av Kirunas första byggnader och därmed en del av Kirunas äldsta byggnads- och arkitekturhistoria.
Byggnaden har höga konstnärliga och arkitektoniska värden. Den är präglad av sekelskiftets allmogeromantik med det bruntjärade timret och den rustika interiören med synliga bjälkar. Lundbohmsgården fungerar som en representant för tidens arkitekturstil, nationalromantiken, och är en påminnelse om det intresse för äldre traditioner som fanns i landet runt sekelskiftet.
På ett nationellt plan är Hjalmar Lundbohmsgården representativ för dåtidens konstnärshem. Byggnaderna på Zorngården och Carl Larssongården i Dalarna hade ett liknande ideal som utgick från en befintlig anspråkslös stuga byggd i lokal byggnadstradition. Liknande byggnader, därav flera byggnadsminnen, finns i övriga landet. Hjalmar Lundbohmsgården är en norrländsk representant för detta byggnadsideal som nådde så långt norrut i och med gruvindustrins etablering.
Hjalmar Lundbohmsgårdens främsta kulturhistoriska värde ligger annars i dess personhistoriska värde som utgörs av Hjalmar Lundbohm och hans betydelse för samhällets tillkomst. Lundbohm (1855-1926), som är gårdens upphovsman, spelade en avgörande roll för uppförandet av Kiruna, både konstnärligt och arkitektoniskt. Han levde och verkade på gården från slutet av 1800-talet till 1920 då han lämnade Kiruna.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2001-11-30, Dnr 221-1654-91