Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kiruna kn, ÖN 1:1 KIRUNA JÄRNVÄGSSTATION

 Anlaggning - Historik

Historik
Kiruna stationshus, byggt 1915, tillhör en grupp stationshus med närbesläktat formspråk, ritade av Folke Zettervall under 1910-talet. Det är kraftiga, robusta tegelhus med stor volym. Kiruna stationshus består av stora, sammanhållna murytor, med relativt små öppningar i murlivet, utfört i handslaget, skånskt tegel. Taken är tegeltäckta med små takkupor. De längsgående fasaderna skiljer sig åt genom att risaliten mot staden är kraftigt utdragen med en loggialiknande entré i bottenplanet. Byggnaden är uppförd i en sober, renodlad tegelstil i stram nationalromantik.
Stationshuset har stora arkitektoniska värden i den monumentala exteriören, med sin rika och varierande asymmetri liksom i utformningen av byggnadsdetaljerna.

KÄLLA: Förklaring att Kiruna stationshus, Jukkasjärvi bandel 1:1, Kiruna kommun, övergått till byggnadsminne. Länsstyreösen i Norrbottens län, 2003-05-23. Dnr 432-10163-03