Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalix kn, MALÖREN 1:1 MALÖRENS FYRPLATS

 Anlaggning - Historik

Historik
Malören är belägen i det yttersta havsbandet i Kalix skärgård. Ön har genom sitt läge alltid nyttjats av fiskare; bouppteckningar från 1700-talet efter borgare i Torneå nämner ofta fiskestugor på Malören. Även från andra trakter kom fiskare hit, bland annat från finska Österbotten.
Ett kapell invigdes på ön 1770. Genom sin karaktäristiska åttkantiga utformning blev kapellet ett effektivt inseglingsmärke för sjöfolket.
På 1800-talet stationerades de första kronolotsarna på Malören. Fyrtornet byggdes under sommaren 1851. Det är byggt i trä, spånklätt och rödfärgat. 1891 byggdes en ny fyr på Malören och den äldre tjänstgjorde som sjömärke tills den 1910 försågs med AGA-ljus och åter togs i bruk som fyrtorn. Fyren är fortfarande i funktion.
Lotsningen kom efterhand att koncentreras mot Kalixbygden dit de flesta båtarna var destinerade, och där bosatte sig även lotsarna. På Malören finns idag totalt 14 fiskestugor med fiskebodar, kapellet, sjöfartsverkets maskinhus, marinens äldre fyrpersonalbostad samt en murad iskällare.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter för Malörens fyrplats, Riksantikvarieämbetet, 1992-10-15. Beteckning 7226/92