Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, SKÄRSNÄS 9:37 SKOGSTORPET SKÄRSNÄS

 Anlaggning - Historik

Historik
Torpet ligger inom f.d. Skärsnäs kronopark, ca 600 m sydväst om sydändan av sjön Raslångens långsträckta västra vik och ca 200m norr om Västerviksvägen och med tillfart från denna. Avståndet från Kristianstad är ca 3 mil och från Vånga kyrka ca.0,9 mil.
Torpet tillkom genom kontrakt den 7 februari 1818 mellan hemmansägaren till nr 1, 1/8 mantal Västervik, Jöns Håkansson och husmannen Sven Olsson. Ersättningen för upplåtelsen och nyttjanderätten var 50 dagsverken hos åbon på Västervik. I kontraktet sägs att husmannen får hugga tio furuträd tjänliga till byggningsvirke och följdriktigt är årtalet 1818 inristat över boningslängans sydvästra ingång. Förutom denna del av boningslängan tillkom med största sannolikhet även den östra längan med stall och loge vid denna tid.
Sven Olsson och hans hustru Sissa Jeppsdotter säljer den 23 april år 1861 sina byggnader till sönerna Måns Svensson och Jeppa Svensson. Drygt tre år senare (den 27 december 1864) köper Måns Svensson sin brors del i torpet. Måns Svenssons dotter Sissa Månsson och hennes son Albin Månsson brukar torpet fram till år 1963 då Sissa efter att ha överlevt sin son med två år själv avlider. Samma år förvärvas torpet och större delen av det äldre lösöret av dåvarande museichefen vid Kristianstads museum, Thorsten Andersson. Thorsten friköpte 1995 det markområde som torpet omfattade när Sissa Månsson avled. De byggnader som tillkommit sedan boningslängan och östra längan uppfördes 1818 är ett fårhus, en redskapsbod, en jordkällare, en smedja, ett dass, ett vedskjul samt en liten primitiv grisstia. De byggnader som försvunnit är grisstian, smedjan och vedskjulet. Boningslängan tillbyggdes kring sekelskiftet med en sal och försågs 1920 med en förstukvist. I övrigt är bebyggelsen inom fastigheten synnerligen välbevarad.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Kristianstads län, 1996-12-09, Dnr 221-9001-96