Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Boden kn, HARADS 7:23 HARADS FD ÅLDERDOMSHEM

 Anlaggning - Historik

Historik
Det f d ålderdomshemmet i Harads är mycket välbevarat. Det är utformat med omsorg om både kvalité och utseende och är rikt på tidstypiska detaljer, t ex det variationsrika nyttjandet av träfiberskivor och lister. De förhållandevis små förändringarna har skett under brukningstiden och speglar i och med det modets växlingar och samhällets utveckling. Ålderdomshemmet uppvisar stora likheter beträffande placering, storlek, planlösning och inredning med de "idealhem" som föreslås i Civildepartementets utredning år 1920. T ex har den traditionella fristående bagarstugan här ersatts av en bakugn i källaren, vilket är helt i linje med rekommendationerna. Likaså har utredningens förslag att placera isoleringsrummen i anslutning till ett gårdshus och med fönster i ett soligt väderstreck beaktas. På punkt efter punkt tycks kommunen ha önskat tillmötesgå de centrala anvisningarna. Ålderdomshemmets tillkomsthistoria, utformning - inklusive bevarade detaljer såsom serveringsluckan, ringledningen och källarens betongkar - samt gårdshusets lägenhetsdel tecknar en tydlig bild av 1930-talets socialpolitik och arbetsvillkor samt av livet på "hemmet".

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2003-04-11, Dnr 432-9627-99