Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arvidsjaur kn, LOMTRÄSKVATTNET 1:1 NILS JOHAN LARSSONS DALPLATS

 Anlaggning - Historik

Historik
I byggnadsminnet ingår bostadskojan, stallet, spånhyveln och tjärdalen.
Nils Johan Larssons dalplats utgör en typisk skogsarbetarmiljö från tidigt 1900-tal. Miljön berättar om människors livsvillkor och arbete vid den tid då skogens resurser var grunden för överlevnad bland inlandets befolkning.
Byggnaderna är uppförda av rundbarkat timmer som isolerats med husmossa. Som byggnadstyp är både stallet och kojan en utveckling av ett vindskyddstak, där den s k bakvalen har försetts med en fjärde vägg. Bakvalen är ett slags skärmvägg som ofta har använts som tillfällig bostad vid slåttermyrar, jakt- och fiskeutflykter.
Bostadskojan är försedd med ett ränntak. Under halvstockarna ligger torv som isolering. Dörren är nytillverkad i samband med en restaurering eftersom föregångaren saknades. Den består av ett litet rum med en öppen spis av natursten. All inredning är monterad på väggarna.
Bostadskojan, stallet och tjärdalen är restaurerade men i det bevarade materialet finns ett stort dokumentvärde som förmedlar kunskap om äldre byggnadsteknik och ger dalplatsen ett högt byggnadsteknikhistoriskt värde. Restaureringen är dessutom väl dokumenterad med fotografier. Spånhyveln, som bidrar till att göra miljön fullständig, är rekonstruerad efter de sparsamma lämningar som fanns på platsen och med ledning av hur sådana hyvlar brukar se ut i dessa trakter.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2001-06-01, Dnr 221-10057-97