Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mjölby kn, MAGISTRATEN 2 SKÄNNINGE RÅDHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Rådhuset i Skänninge ligger geografiskt inom Motala tingsrätts område, men staden Skänninge uppgick 1939 i Folkungabygdens domsaga som sedermera blev Mjölby tingsrätt. Skänninge har haft rådhusrätt sedan någon gång på 1100- eller 1200-talen. Det nuvarande huset uppfördes efter en omfattande brand 1760 vilken ödelade halva Skänninge och det gamla rådhuset (se Aschan, 1918, s 8-12). Byggmästaren Schenberg Johansson som dittills varit stadens förnämsta köpman ruinerades på grund av rådhusbygget (Gottlieb, 1967 s. 220). Uppgiften tyder på att Skänninge som vid tiden skall ha bestått av ungefär 60 hus hade satsat på ett överdimensionerat rådhus. Rådhuset är beläget vid Stora torget i Skänninge med kyrkan bakom sig och stadshotellet bredvid.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument. För utförlig beskrivning av rådhuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-05-29, Aschan, G. Minnesblad i anledning af Rådhusets i Skeninge restaurering, Skeninge, Linköping : Billsten 1918, s 8-12, Gottlieb, Björn. Från det gamla Husbyfjöl och trakten däromkring Borensberg : Kommunalkontoret 1967 s. 220