Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örkelljunga kn, INGEBORRARP 1:4 INGEBORRARPSGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Trelängad envånings gårdsanläggning, bestående av mangårdsbyggnad, loge och stall. Den äldsta delen av bostadshuset utgörs av en ryggåsstuga från 1700-talet. Övriga byggnader kan dateras till 1800-talets mitt. Husgruppen visar prov på i orten traditionell byggnadsteknik där knuttimring och skiftesverk kompletterats med korsvirke och gråstensmurning. I gårdens närhet präglas odlingslandskapet av ett system av stengärdsgårdar längs fägator och åkerkanter.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2