Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Klippan kn, HERREVADSKLOSTER 2:66 M.FL. HERREVADSKLOSTERS KUNGSGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Danmarks första cistercienserkloster grundades 1158 i Herrevad. Av klostret är idag inte mycket bevarat ovan jord. Klosterkyrkans plan har dock rekonstruerats efter arkeologiska grävningar 1939. Efter reformationen förföll Herrevadskloster och vid dansk-svenska krigen under 1600-talet förstördes det ytterligare. 1691 utsågs Herrevad till militärt boställe. Sitt nuvarande utseende fick kungsgårdens huvudbyggnad 1817-18, då om- och tillbyggnadsarbeten skedde efter ritningar av överintendent A N Edelcrantz. Den gamla, delvis medeltida portlängan behölls i stort sett intakt för att sammanbinda de bägge flyglarna. Herrevadskloster var då förläggning för Skånska fält kommissariatet och i närheten av slottet uppfördes 1819 en större kasern samt ett stall och ett ståtligt havremagasin i gråsten. En väl bevarad äldre miljö utgör också den anspråkslösare bebyggelsen kring kvarndammen. Herrevadskloster fungerade 1902-58 som hingstdepå och övertogs 1960 av krigsflygskolan, som redan tidigare hållit till på Ljungbyhed i närheten. I samband med krigsflygskolans inflyttande gjordes omfattande ombyggnader och renoveringar efter ritningar av G Ewerth. Kungsgårdens huvudbyggnad kallas också Kungliga Borgen.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X