Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, OPPMANNA 4:16 PERSTORPS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Baptistförsamlingen i Perstorp bildades 1859 av fd skolläraren J A Hanner. Han köpte en jordbruksfastighet där han förutom boningshus och uthus lät bygga ett missionshus. Det stod färdigt 1860 och blev därmed ett av de första baptistkapellen i landet.
Missionshuset byggdes i nyklassicistisk stil enligt tidens ideal. Kapellets exteriör har inte genomgått några större förändringar sedan byggnadstiden. De spritputsade fasaderna har en stram karaktär med listverk, gesimser och symmetriskt placerade fönsteröppningar med slätputsade omfattningar. Vid pågående restaurering kommer fasaderna att rappas och avfärgas med järnvitriol. Sadeltaket var från början klätt med spån. Idag är takfallen klädda med cementplattor och trapetskorrugerad plåt.
Missionshuset är uppfört i lergjutningsteknik (pisé) på naturstensgrund. Byggnadsmetoden, som introducerades av Rutger Maclean på 1780-talet, innebär att lerblandad jord gjutes i träformar. Dessa hålls samman med tvärslåar i bottnen och hakar upptill. Tvärslåarna bestämmer murens tjocklek. Ett lager av den lerblandade jorden breds ut i formen och stampas. Därefter läggs lager efter lager på , tills formen är fylld och kan flyttas framåt. Då ett varv är färdigt, fortsätter man att gjuta skiftet ovanför osv.
I missionshusets bottenvåning finns en stor och en liten sal, kök och kapprum. Lilla salen har använts till mindre sammankomster och kaffeservering. Från kapprummet leder en trappa upp till ovanvåningen och vaktmästarinnans bostad. Den består av ett rum med köksspis.
Bostadshuset och uthuset är uppförda i trä med rödfärgade locklistpaneler. I bostadshuset finns två rum samt kök med öppen härd bakom trädörrar. Ett av rummen är försett med sättugn. Uthuset är inrett med loge, kostall, grisstia, hönshus, vedbod och avträde. 1895 brann båda byggnaderna men återuppfördes på samma plats.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Kristianstads län, 1996-12-09, Dnr 221-5586-92