Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, RUTE RISUNGS 1:28 OLJEPUMPSANLÄGGNINGEN PÅ RISUNGS I RUTE

 Anlaggning - Historik

Historik
Det första oljefyndet gjordes på södra Gotland 1974, detta resulterade i att 323 hål för oljeutvinning borrades på ön, varav endast 20-30 gav någon utdelning. År 1979 etablerades oljepumpar bl.a vid Risungs, då rikliga fynd gjordes. Oljan höll hög kvalitet och hade låg svavelhalt. Utvinningen blev dock för liten och 1993 avvecklades verksamheten.
Sammanlagt utvanns ca 100 kubikmeter olja på Gotland, varav 35 % kom från Risungsfältet. Här borrades nio hål med en diameter på 50 mm och ett djup på 220-333 m. Oljan pumpades upp till ytan med hjälp av kolvpumpar i hålets botten.
Ojeborrningsanläggningen vid Risungs i Rute är den enda fullständigt bevarade i Sverige.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-01-19. Dnr 221-2314-98