Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, FÅRÖ GOTSKA SANDÖN 1:1 GOTSKA SANDÖN

 Anlaggning - Historik

Historik
Två identiskt lika fyrar med fast sken byggdes 1858-59 på Gotska Sandön för att varna för det farliga grundflaket Kopparstenarna. Grundläggningsförhållanden på ön krävde en speciellt lätt konstruktion. Fyrtornen utfördes som träklädda stålskelett och grundlades på skruvpålar. Det södra fyrtornet revs 1903 och det kvarstående norra tornet byggdes om. Samtidigt som de bägge fyrarna uppfördes, byggdes även bostadshus och ekonomibyggnader för fyrpersonalens behov. De olika byggnaderna arkitektritades i enlighet med ett typhusmönster genom Lotsverkets försorg och gavs en symmetrisk placering runt en stor gårdsplan. Samtliga byggnader har en enhetlig fasadutformning med locklistpanelade, rödfärgade fasader. Under årens lopp har ytterligare bebyggelse tillkommit.
Ett karakteristiskt inslag inom fyrplatsområdet är de gjutna gångbanorna, vilka härrör från 1930-talet då de ersatte äldre gångbanor av plank.
Byggnadsminnet omfattar fyrtornet samt Bourgströms och Tomtebos jaktstugor, tre stycken f.d. fyrmästarebostäder, f.d. skola och lärarbostad, f.d. tvätt- och bagarestuga, källare, två stycken uthus, två stycken avträden, Gottbergs lada, "Gottbergs fängelse", skogshuggarbarack, tre stycken uthus samt kabelbod.

KÄLLA: Länsstyrelsen på Gotlands hemsida 2004, www.i.lst.se