Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, BURS LINDARVE 1:27 TOMTBODS FISKELÄGE

 Anlaggning - Historik

Historik
Tomtbod är Gotlands bäst bevarade storfiskeläge, naturskönt beläget vid den flacka kusten mellan Burs och Rone socknar. Fiskeläget hyser 31 stycken bodar, flera ålderdomliga i sten eller bulteknik. Åtskilliga av dem har haft flistak varav ett återstår idag. Nyare bodar finns även i resvirke, men dessa har till storlek och form anpassats till de äldre.

Inget fiskeläge på ön har kvar så många länningar som Tomtbod. I fiskelägets mitt finns en brygga. Utanför böjer sig två enkla vågbrytare av gråsten. Tre lysstänger visar inseglingen till fiskeläget. I väster och i öster finns gistgarden för nättorkning. Runt hela fiskeläget löper en bandtun.

KÄLLA: Beslut- Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1988-12-19. Dnr 11.392-417-88