Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östra Göinge kn, KNISLINGE 44:1 KNISLINGE KLOCKARGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Klockargården utgöres av en fyrlängad anläggning med bostadshus, fähus, loge och brygghus. Bostadshuset, byggt 1733-58 av klockare Holmström, är en rappad envåningsbyggnad under sadeltak, medan övrig bebyggelse är uppförd av rödfärgat skiftesverk. Den äldsta byggnaden är logen från 1674. Gården restaurerades vid början av 1950-talet.
KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

År 2000 brann ekonomibyggnaderna på Knislinge klockaregård ner. Ekonomilängorna har återuppförts, dock med avvikelser i utförandet och vad gäller material varför byggnadsminnesförklaringen hävdes 2006.
KÄLLA: Beslut - Hävning av byggnadsminnesförklaring av Knislinge Klockaregård, Länsstyrelsen i Skåne län, 2006-07-12. Dnr 432-26998-04