Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östra Göinge kn, SPORRAKULLA 1:1 SPORRAKULLA GÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Gårdens historia är känd från senare delen av 1600-talet, då greve Ebbe Ulfeld fick Sporrakulla i förläning för sina insatser i snapphanefejden. Den består av två boningshus och tre ekonomibyggnader kring en sluten gård. Det äldre bostadshuset härrör sannolikt från 1700-talet, medan ekonomilängorna uppfördes på 1800-talet. Byggnaderna är byggda av timmer och skiftesverk, taken täckta med spån. Den äldre manbyggnaden, som innehåller en "ryggåsstuga" med bakugn, har ursprunglig rumsindelning, sånär som på att en kammare avdelats från förstugan. 1967 reparerades gården. Den arrenderas nu av kommunen och har museal användning.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3