Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, DROTTNINGSKÄR 1:2 DROTTNINGSKÄRS SJÖKASTELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Drottningskärs kastell uppfördes 1679-96 efter ritningar av E. Dahlbergh, C.M. Stuart och P. L. Lejonsparre. Det är väl bevarat och ger en god uppfattning om 1600-talets fästningsbyggarkonst. Fästningen domineras av ett mäktigt försvarsverk, donjonen, som var avsett för artilleri, förläggning och krutförråd. Det är byggt i gråsten och har tre våningar. Befästningen är omgiven av fyra bastioner som döptes efter svenska drottningar - Maria, Hedvig, Ulrica och Christina. Borggården är omsluten av en huvudvall mot havet. Vallen rymmer bombfasta logement som användes som förläggningar för både officerare och manskap. På 1720-talet byggdes ett hus på borggården för kommendanten. Bastionerna och kurtinen åt landsidan, liksom utanverken, fullbordades först under första delen av 1700-talet.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X